Ομάδα Ορθοπεδικών - Επικεφαλής Ζ. Σταύρου

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972485

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000 

email: doctor.team.stavrou@dunant.gr

Ιατρικό Προσωπικό