Ομάδα Ορθοπεδικών - Επικεφαλής Γ.Ε. Μιμίδης

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972427

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000 

Email: doctor.team.mimidi@dunant.gr

Ιατρικό Προσωπικό