Ομάδα Νευροχειρουργών - Επικεφαλής Κ. Λιαρόπουλος

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000 

Email: a.doctor.team.liaropoulou@dunant.gr

Ιατρικό Προσωπικό