Ομάδα Νευροχειρουργών - Επικεφαλής Π. Καραμανάκος

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000 

email: doctor.team.karamanakou@dunant.gr

Ιατρικό Προσωπικό