Ομάδα Χειρουργών - Επικεφαλής Α. Μπακογιάννης / Ξ. Ξενάκης

Ιατρικό Προσωπικό