Ομάδα Αγγειοχειρουργών - Επικεφαλής Κ. Κατσένης

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000 

Τηλ. Γραμματείας: 210-6979023

Email:doctor.team.katseni@dunant.gr

Ιατρικό Προσωπικό