Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Διευθύντρια

Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος/Εντατικολόγος

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Όροφος: 2ος (Μ.Ε.Θ.)

Τηλέφωνο: 210-6972332

Email: s.virtzili@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Διευθύντρια ΜΕΘ του Eρρίκος Nτυνάν Hospital Center (2021 – σήμερα)
 • Συντονίστρια στην Επιτροπή Μεταμοσχεύσεων Οργάνων του Eρρίκος Nτυνάν Hospital Center
 • Αναπληρώτρια Επιστημονική Διευθύντρια ΜΕΘ του Eρρίκος Nτυνάν Hospital Center (2014 – 2017)
 • Επιστημονική Υπεύθυνος ΜΕΘ (12 κλίνες) του Eρρίκος Nτυνάν Hospital Center (2007 – σήμερα)
 • Επιμελήτρια ΜΕΘ στο Eρρίκος Nτυνάν (2005 – 2014)
 • Εξωτερικός Συνεργάτης ΜΕΘ της «Κεντρικής Κλινικής Αθηνών» (2005 – 2006)
 • Εξωτερικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής της Πολυκλινικής «San Matteo” στην Παβία Ιταλίας (2002 – 2003)

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

Αριστούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Παβίας Ιταλίας (1989 – 1996)

Ειδικότητα: 

Πνευμονολογία/ Φυματιολογία, στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική στο ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» (1997- 2002).

Εξειδίκευση:

Εντατικολογία, στην ΚΕΘ του Πανεπιστημίου Αθηνών στο ΠΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» (2003- 2005)

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Ολοκλήρωση Ερευνητικών Πρωτόκολλων:

 1. ΧΜΘ σε μικρο και μη-μικροκυταρρικού καρκίνου πνεύμονος
 2. Χορήγησης ενδοφλέβιας κλαρυθρομυκίνης σε ασθενείς με VAP
 3. Χορήγηση νεφελοποιούμενης κολιμυκίνης στη VAP σε ασθενείς με πολυανθεκτικά gram αρνητικά μικρόβια
 4. Χορήγηση ενδοφλέβιας φοσφομυκίνης σε ασθενείς με πολυανθεκτικά στελέχη Klebsiella pn
 5. Αντιμετώπιση θρομβοπενίας και επιπλοκών σε ασθενείς ΜΕΘ που λάμβαναν LMWH

Τρέχοντα Ερευνητικά Πρωτόκολλα:

 1. Ταχεία μετεγχειρητική διαχείριση ασθενών με μείζονα καρδιοχειρουργική επέμβαση, με και χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία
 2. Χορήγηση dexdor σε μετεγχειρητικούς ασθενείς
 3. Αντιμετώπιση SIRS στους μετεγχειρητικούς ασθενείς.

Κλινικό έργο:

 • Διαχείριση βαρέως πάσχοντος στη ΜΕΘ (μετεγχειρητικοί και μη ασθενείς)
 • Διενέργεια επεμβατικών πράξεων Μονάδος: Βρογχοσκόπηση με ινοπτικό βρογχοσκόπιο, Διαχείριση αεραγωγού, Τοποθέτηση ΚΦΚ, διαφλέβιου βηματοδότη, καθετήρων αιμοδιαδιήθησης, Swan Ganz, Picco, IABP, Παροχέτευση περικαρδιακής και υπεζωκοτικής συλλογής, ΟΝΠ κ.ο.κ.

Διακρίσεις Βραβεία

 • Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής επί των δεικτών φλεγμονής στη ΣΦΑ ασθενών κατόπιν μείζονος καρδιοχειρουργικής επέμβασης.
 • Αριστούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Παβίας, Ιταλία με Πτυχιακή Διατριβή επί των διαταραχών ανάπτυξης θηλέων πασχόντων από πολυκυστικές ωοθήκες.

Μέλος των:

 • Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
 • Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας
 • Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας (ESICM)

Δημοσιεύσεις

Έχει στο ενεργητικό της 18 δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Ξένα περιοδικά, όπως ERJ 2000, CriticalCare 2005, IntensiveCareMed 2006, JAntimicrobChemoter 2007, Resp.Med 2008, International Journal of Antimicrobial Agents 2008, ClinMicrobiolInfect 2010. Επίσης συμμετέχει ενεργά με παρουσίαση εργασιών και ομιλιών σε Ελληνικά και Πανευρωπαϊκά Συνέδρια της Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας (ESICM, ISICEM).

Δείτε στο ίδιο Τμήμα