Παθολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Α' Παθολογικό Τμήμα

Όροφος: 4ος - Κτήριο Α 

Τηλέφωνο:210-6979091

Δείτε στο ίδιο Τμήμα