Αιματολόγος
Επιμελήτρια Β'

Αιματολογικό Τμήμα

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6972489

Email: m.vardaka@dunant.gr