Καρδιολόγος
Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Υπεύθυνη Ιατρείου Υπερηχοκαρδιογραφίας

Α' Καρδιολογικό Τμήμα/Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο:210-6972142

Email: c.trikka@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 

  • Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ηχοκαρδιογραφίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Α΄ Καρδιολογικού Τμήματος (2015- σήμερα)
  • Αναπληρώτρια Διευθύντρια A΄ Καρδιολογικού Τμήματος του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center (2008- σήμερα)
  • Επιμελήτρια Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» (2006-2008)
  • Επιμελήτρια Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» (2001-2006)

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ειδικότητα Καρδιολογία

Μετεκπαίδευση

  • Διδακτορικό στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: ''Επίδραση 24ώρου διακυμάνσεως της αρτηριακής πίεσης στη διαστολική λειτουργία της αριστεράς κοιλίας κατά την ιδιοπαθή αρτηριακή υπέρταση'' (1999).
  • Εκπαίδευση στις νέες υπερηχοκαρδιογραφικές τεχνικές στο Υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» 
  • "Accreditation in Adult Echocardiography"- European Society of Cardiology - European Association of Echocardiography (2008)
  • "Accreditation in Adult Transesophageal Echocardiography" - European Association of Echocardiography (2010)

Διακρίσεις Βραβεία

  • 1ο Βραβείο στο 9ο Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής – Καρδιολογική Κλινική (2006)
  • 3ο Βραβείο στο 6ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο (2007)

Δημοσιεύσεις

Έχει στο ενεργητικό της 12 διεθνείς δημοσιεύσεις, 16 ξενόγλωσες ανακοινώσεις, 26 ελληνικές ανακοινώσεις και 6 ελληνικές δημοσιεύσεις.

Ενδεικτικά:

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1.ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑ,ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΣΘ,ΤΡΙΚΑ ΧΟ,ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΑ,ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΔ,ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΚ,ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΦ,ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔ. 
Δείκτης “χρονο-πίεση”. Νέα παράγωγος της συνεχούς 24ώρου καταγραφής αρτηριακής πιέσεως.
Ελλην Καρδιολ Επιθ 1996; 37: 286-297

2.ΤΡΙΚΚΑ ΧΟ.
Ισχαιμική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας
Καρδιολογική Γνώμη 2008;3:24-27

3.ΚΑΣΤΑΝΗΣ Π,ΒΕΜΜΟΣ Κ,ΤΡΙΚΚΑ Χ,ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΟΥ Μ,ΔΑΜΑΣΚΟΣ Χ,ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Σ.
Η σημασία της ψευδο-υπερτροφίας κατά την υπερηχοκαρδιογραφική διοισοφάγειο κολπική βηματοδότηση.
Ελλην. Καρδιολ. Επιθ. 2009, 50: 5-14.

4.ΤΡΙΚΚΑ ΧΟ.
Ηχωκαρδιογραφική εκτίμηση της διαστολικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας
Καρδιολογική Γνώμη 2010;5:137-142

5.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ,ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ Σ,ΤΡΙΚΑ Χ,ΤΖΕΗΣ Σ,ΡΑΣΣΙΑΣ Ι,ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ,ΚΑΤΣΙΒΑΣ Α,ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Γ.
Θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού σε ασθενή με μυϊκή δυστροφία Becker.
Ελλην. Καρδιολ. Επιθ. 2013; 54: 42-45. 

6.ΤΡΙΚΚΑ ΧΟ.
Τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία. Τι το νέο προσφέρει; 
Καρδιολογική Γνώμη 2013;8:136-141

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1.Toumanidis ST,Pantelia MI,Trika CO,Saridakis NS,Stamatelopoulos SF,Sideris DA,Moulopoulos SD.
    Detection of coronary artery disease in the presence of left ventricular hypertrophy
  Inter J Cardiol 1996, 57: 245-255 Impact Factor: 0.573

2.Zakopoulos N,Stamatelopoulos S,Toumanidis S,Saridakis N, Trika C,Moulopoulos S.
    24h blood pressure profile affects the left ventricle independently of the pressure level
    Am J Hypertens 1997;10:168-174 Impact Factor: 2.103 

3.Trika CO,Zakopoulos N,Toumanidis STh,Stamatelopoulos SF,Moulopoulos SD.
    Pulse pressure and left ventricular diastolic dysfunction in hypertensive patients
    Cardiology 2004;102:108-114

4.Toumanidis ST,Papadopoulou ES,Tsirikos N, Demestiha TD,Trika CO,Kotis G,Μoulopoulos SD
    Preservation of coronary sinus flow after complete ligation of all coronary arteries. 
    Hellenic J Cardiol 2007;48:319-324.

5.Bramos D,Tsirikos N,Kottis G,Pamboukas C,Kostopoulou V,Trika C,Ikonomidis I,Toumanidis S
    The acute effect of an echo-contrast agent on right ventricular dimensions and contractility in pigs
    J Cardiovasc Pharmacol 2008;51:86-91.

6.Toumanidis SΤ,Kastanis PΚ,Vemmos KΝ,Trika CΟ,Moulopoulos SD
    Transesophageal atrial pacing stress echocardiography: Difficulties in the performance and the interpretation of the test.
    Hellenic J Cardiol 2009; 50:99-104.

7.Toumanidis ST,Evangelopoulos ME,Ilias I,Pamboucas C,Trikka CO,Alevizaki M.
    Is left ventricular dysfunction reversed after treatment of active acromegaly?
    Pituitary  2011; 14: 75-79. 

8.Papadopoulou ES,Toumanidis ST,Tsirpanlis G,Trika CO,Kalatzopoulou G,Moulopoulos SD. 
    Myocardial performance index suggests optimal fluid loss during hemodialysis. 
    Clin Cardiol. 2010;33:E45-50.

9.Toumanidis ST,Plastiras S,Tsirikos N,Kottis G,Kaladaridou A,Trikka CO,Pamboucas C,Stamatelopoulos SF,Moulopoulos SD. 
    Effect of early changes in functional geometry of left ventricular contraction on the development of ventricular fibrillation during acute myocardial ischaemia. An experimental study. 
    Resuscitation. 2011;82:207-12.

10.Kostopoulou V,Zafiriou C,Lymveos J,Trikka C,Toumanidis S.
     The Examination of Accreditation for Foreign Medical Graduates in Greece: Evaluation of the Multiple Choice Question Format Using Difficulty and Discrimination        Indices
     Hospital Chronicles 2011; 6: 79–83

11.Toumanidis ST,Tsirikos Karapanos N,Kottis G,Kaladaridou A,Bramos D,Trikka CO,Vasiladiotis N,Zakopoulos N,Moulopoulos SD
     Effect of dobutamine combined with intra-aortic balloon counterpulsation on left ventricular function early after acute myocardial infarction. Experimental study.
     Artificial Organs 2011;35:875-882 

12.Bramos D,Kaladaridou A,Skaltsiotis E,Trika C,Takos D,Pamboucas C,Kottis G,Toumanidis S. 
     The impact of ultrasound contrast medium administration on the right  
     ventricle in patients with heart failure. 
     In Vivo. 2012 Sep;26(5):869-73.

Δείτε στο ίδιο Τμήμα