Παθολόγος - Ογκολόγος
Αναπληρωτής Διευθυντής

Γ' Ογκολογικό Τμήμα

Όροφος: 4ος Τηλέφωνο:210-6972980

Δείτε στο ίδιο Τμήμα