Χειρουργός
Εξωτερικός Συνεργάτης

Γ' Χειρουργική Κλινική

Όροφος: 6ος

Τηλέφωνο: 210-6972895

Email: sura@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα