Χειρουργός

Θ' Χειρουργική Κλινική - Κλινική Ήπατος – Παγκρέατος – Χοληφόρων

Τηλέφωνο: 210-6979081

Email: thsurgery@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα