Ουρολόγος
Συνεργάτης

Δ' Ουρολογικό Τμήμα / Μονάδα Λιθοτριψίας

Όροφος: 1ο υπόγειο (-1)Τηλέφωνο:210-6972389

Email: d.staios@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα