Αγγειοχειρουργός
Επιμελητής Β'

Α' Αγγειοχειρουργικό Τμήμα

Όροφος: 5ος

Τηλέφωνο:210-6972953

Email: d.spyrou@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα