Παθολόγος
Εξωτερική Συνεργάτης

Β' Παθολογικό Τμήμα

Όροφος: 6ος - Κτήριο Α 

Τηλέφωνο:210-6972965210-6972966

Δείτε στο ίδιο Τμήμα