Παθολογοανατόμος
Επιμελήτρια Β'

Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο:210-6972217

Δείτε στο ίδιο Τμήμα