Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Εξωτερικός Συνεργάτης

Α' Πνευμονολογικό Τμήμα

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Δείτε στο ίδιο Τμήμα