Ουρολόγος
Εξωτερικός Συνεργάτης

Δ' Ουρολογική Κλινική, Μονάδα Λιθοτριψίας

Όροφος: 1ο υπόγειο (-1)

Τηλέφωνο: 210-6972389
                     210-6972037

Email: d.ourologiki@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα