Βιοπαθολόγος
Διευθύντρια

Διαγνωστικά Εργαστήρια

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6972288 210-6972134

Email: v.pityrigka@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Διευθύντρια Διαγνωστικών Εργαστηρίων, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center (6/2017-σήμερα)
 • Αν. Διευθύντρια στα Κεντρικά Εργαστήρια του Μετροπόλιταν (2009-2017)
 • Επίκουρη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Ε.Κ.Π.Α. (2014-σήμερα)
 • Τμηματάρχης Γραφείου Εργαστηρίου Ελέγχου υδάτων και τροφίμων, ΚΕΔΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ (2007-2009)
 • Υπεύθυνη Γραφείου ανθρωποζωονόσων, Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΚΕΕΛΠΝΟ (2004-2007)

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 1988
 • Ειδικότητα βιοπαθολόγου, 1989-2004, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»
 • Εξειδίκευση και ερευνητικό ενδιαφέρον: Μηχανισμοί αντοχής σε αντιμικροβιακά, προγράμματα διαχείρισης αντιβιοτικών στα νοσοκομεία (“Antibiotic Stewardship Programs (ASPs)”)

Διακρίσεις Βραβεία

 • Έπαινος Αμφιαραείου Ιδρύματος. 42ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2016.
 • Τιμητικός Τόμος Καθ. Κούτρα, Αθήνα 2006.
 • 2ο βραβείο Καλύτερης Εργασίας, 80 Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης, Θεσσαλονίκη 2003.

Δημοσιεύσεις

 • Michail G, Labrou M, Pitiriga V, Manousaka S, Sakellaridis N, Tsakris A, Pournaras S. Activity of Tigecycline in combination with Colistin, Meropenem, Rifampin, or Gentamicin against KPC-producing Enterobacteriaceae in a murine thigh infection model. Antimicrob Agents Chemother. 2013 Dec;57(12):6028-33
 • A case of imported Middle East Respiratory Syndrome coronavirus infection and public health response, Greece, April 2014. Tsiodras S, Baka A, Mentis A, Iliopoulos D, Dedoukou X, Papamavrou G, Karadima S, Emmanouil M, Kossyvakis A, Spanakis N, Pavli A, Maltezou H, Karageorgou A, Spala G, Pitiriga V, Kosmas E, Tsiagklis S, Gkatzias S, Koulouris N, Koutsoukou A, Bakakos P, Markozanhs E, Dionellis G, Pontikis K, Rovina N, Kyriakopoulou M, Efstathiou P, Papadimitriou T, Kremastinou J, Tsakris A, Saroglou G. Euro Surveill. 2014 Apr 24;19(16).
 • G. Vrioni, A. Bourdakis, G. Pappas, V. Pitiriga, S. Pournaras, A. Tsakris. Administration of a triple vs. standard double antibiotic regimen to brucellosis patients efficiently eliminates bacterial DNA load. 
 • Spanakis N, Pitiriga V, Gennimata V, Tsakris A. A review of neuraminidase inhibitor susceptibility in influenza strains. Expert Rev Anti Infect Ther. 2014 Nov;12(11):1325-36. 
 • Voulgari E, Politi L, Pitiriga V, Dendrinos J, Poulou A, Georgiadis G, Tsakris A. First report of an NDM-1 metallo-β-lactamase-producing Acinetobacter baumannii clinical isolate in Greece. Int J Antimicrob Agents. 2016 Dec;48(6):761-762. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2016.09.006
 • Pitiriga V, Dendrinos J, Nikitiadis E, Vrioni G, Tsakris A. First Case of Lung Abscess due to Salmonella enterica Serovar Abony in an Immunocompetent Adult Patient. Case Rep Infect Dis. 2016;2016:3159031. doi: 10.1155/2016/3159031.
 • Pitiriga V, Vrioni G, Saroglou G, Tsakris A. The Impact of Antibiotic Stewardship Programs in Combating Quinolone Resistance: A Systematic Review and Recommendations for More Efficient Interventions. Adv Ther. 2017 Apr;34(4):854-865. doi: 10.1007/s12325-017-0514-y. Epub 2017 Mar 16. Review 
 • Dimitroulia E, Pitiriga VC, Piperaki ET, Spanakis NE, Tsakris A. Inflammatory bowel disease exacerbation associated with Epstein-Barr virus infection. Dis Colon Rectum. 2013;56(3):322-7. 
 • Kristo I, Pitiriga V, Poulou A, Zarkotou O, Kimouli M, Pournaras S, Tsakris A. Susceptibility patterns to extended-spectrum cephalosporins among Enterobacteriaceae harbouring extended-spectrum β-lactamases using the updated Clinical and Laboratory Standards Institute interpretive criteria. Int J Antimicrob Agents. 2013 Apr;41(4):383-7.
 • Zarkotou O, Pournaras S, Altouvas G, Pitiriga V, Tziraki M, Mamali V, Themeli-Digalaki K, Tsakris A. Comparative evaluation of tigecycline susceptibility testing methods for expanded-spectrum cephalosporin- and carbapenem-resistant gram-negative pathogens. J Clin Microbiol. 2012 Nov;50(11):3747-50. 
 • Zarkotou O, Pournaras S, Tselioti P, Dragoumanos V, Pitiriga V, Ranellou K, Prekates A, Themeli-Digalaki K, Tsakris A. Predictors of mortality in patients with bloodstream infections caused by KPC-producing Klebsiella pneumoniae and impact of appropriate antimicrobial treatment. Clin Microbiol Infect. 2011;17(12):1798-803.
 • Tsakris A, Poulou A, Markou F, Pitiriga V, Piperaki ET, Kristo I, Pournaras S. Dissemination of clinical isolates of Klebsiella oxytoca harboring CMY-31, VIM-1, and a New OXY-2-type variant in the community. Antimicrob Agents Chemother. 2011;55(7):3164-8.
 • Poulou A, Spanakis N, Pournaras S, Pitiriga V, Ranellou K, Markou F, Tsakris A. «Recurrent healthcare-associated community-onset infections due to Klebsiella pneumoniae producing VIM-1 metallo-beta-lactamase». J Antimicrob Chemother. 2010;65(12):2538-42.
 • Papadogeorgakis H, Pittaras T, Papaparaskevas J, Pitiriga V, Katsambas A, Tsakris A. «Chlamydia trachomatis serovar distribution and Neisseria gonorrhoeae co-Infection in male patients with urethritis in Greece». J of Clin Microbiol, 2010;48(6):2231-4.
 • Protonotariou E, Dimitroulia E, Pournaras S, Pitiriga V, Sofianou D, Tsakris A. «Trends in antimicrobial resistance of clinical isolates of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium in Greece between 2002 and 2007». J of Hosp Infection. 2010;75(3):225-7.

Δείτε στο ίδιο Τμήμα