Παθολόγος
Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Α' Παθολογική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6979091

Email: e.petsiou@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιμελήτρια της Α' Παθολογικής Κλινικής του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, 06/2015 έως σήμερα
 • Ελεύθερο επάγγελμα Ιατρού Παθολόγου και εξωτερικός συνεργάτης του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, από 10/2014
 • Παθολόγος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα, 08/2013 – 07/2014
 • Παθολόγος – Διαβητολόγος στο νοσοκομείο Queens, Burton on Trent-Αγγλία, 06/2013- 07/2013
 • Παθολόγος – Διαβητολόγος στο νοσοκομείο Blackpool Teaching Hospital, Blackpool-Αγγλία, 01/2013- 05/2013
 • Πρακτική στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας, 12/2005-12/2006
 • Υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου στο Περιφερειακό Ιατρείο Καστελάνων Μέσης – Κέρκυρας (Κ.Υ Αγίου Αθανασίου), 01/2004-01/2005
 • Τρίμηνη εκπαίδευση στο νοσοκομείο  της Κέρκυρας,  10/2003-01/2004
 • Υποχρεωτική Πρακτική στο Νοσοκομείο της L’Aquila, 10/2002-04/2003  

 

Εξειδίκευση και ερευνητικό ενδιαφέρον: Σακχαρώδης Διαβήτης 

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Ειδικότητα Παθολογίας στην  Β΄ Προπαιδευτική  Παθολογική Κλινική του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικόν» (Πλήρης ειδικότητα), 27/04/2007  έως 09/04/2012   
 • Πτυχίο Ιατρικής απο το Πανεπιστήμιο  L’Aquila, Italia 23/07/2002

 

Μετεκπαίδευση

 • Διδάκτωρ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, 24/07/2014
 • Εκπαίδευση στο Διαβητολογικό Κέντρο της Β’ Προπαιδευτικής Κλινικής του Π.Γ.Ν ‘Αττικόν’, 11/2011- 12/2012 και 08/2013-07/2014
 • Advance Life Support Course (ALS), Croydon University Hospital, Αγγλία, 05/2013

Διακρίσεις Βραβεία

 • Βραβείο από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία λόγω ανάρτησης εργασίας στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον σακχαρώδη διαβήτη (E.A.S.D 2014 Vienna, Austria και EASD 2015 Stockholm, Sweden)
 • Μέλος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρίας

Δημοσιεύσεις

Έχει πολλές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 Ενδεικτικά:

 • "Acetic acid enhances glucose uptake and blood flow rates in the skeletal muscle in humans with impaired glucose tolerance" E. Petsiou, P.Mitrou, E. Papakonstantinou, E. Maratou, V. Lambadiari, F.Spanoudi, S.A. Raptis, G. Dimitriadis At 50th Annual meeting of the European Association for the Study of Diabetes E.A.S.D 2014, Vienna, Austria
 • "Acetic Acid enhances insulin-stimulated glucose uptake by the forearm muscle in patients with type 2 Diabetes» E. Petsiou, P. Mitrou, E.Papakonstantinou, E. Maratou, V. Lambadiari, F. Spanoudi, S. A. Raptis, G. Dimitriadis At 51th Annual meeting of the European Association for the Study of Diabetes E.A.S.D 2015, Stockholm, Sweden
 • "Vinegar decreases postprandial hyperglycemia in patients with type 1 Diabetes Mitrou P, Raptis A, Lampadiari V, Boutati E, Petsiou E, Spanoudi F, Papakostantinou E, Maratou E, Econompopoulos T, Dimitriadis G, Raptis SA , Diabetes Care, 2010 Feb;33(2):e27
 • "Vinegar’s action on glucose metabolism, lipid profile and body weight: Efficacy and underlying mechanisms " E. Petsiou, P. Mitrou, S. A. Raptis and G. Dimitriadis, Nutrition Reviews, 2014 Oct;77 (10);651-661 

Δείτε στο ίδιο Τμήμα