Κυτταρολόγος
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κυτταρολογικού Εργαστηρίου

Κυτταρολογικό Εργαστήριο

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6972286

Email: maria.pappa@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα