Ενδοκρινολόγος
Εξωτερική Συνεργάτης

Ενδοκρινολογικό Τμήμα

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 2106972226

Δείτε στο ίδιο Τμήμα