Χειρουργός

Β΄ Χειρουργική Κλινική Μαστού

Όροφος: 7ος

Τηλέφωνο: 210-6972895

Email: b.breastunit@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα