Παθολόγος
Εξωτερική Συνεργάτης

Β' Παθολογικό Τμήμα

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο:210-6972965

Δείτε στο ίδιο Τμήμα