Παθολόγος
Εξωτερική Συνεργάτης

Β' Παθολογική Κλινική

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο:210-6972965

Δείτε στο ίδιο Τμήμα