Αγγειοχειρουργός
Συνεργάτης

Α' Αγγειοχειρουργικό Τμήμα

Όροφος: 5ος 

Τηλέφωνο:210-6972953

Email: s.makris@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα