Καρδιολόγος
Επιμελητής Β'

Β' Καρδιολογικό Τμήμα

Όροφος: 1ος 

Τηλέφωνο: 210-6979272

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιμελητής της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής Προληπτικής Καρδιολογίας και Καρδιακής Ανεπάρκειας, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center (2018-σήμερα)
 • Εξειδικευόμενος καρδιολόγος (senior clinical fellow) στην Καρδιαγγειακή Απεικόνιση και Καρδιακή Ανεπάρκεια, Barts Heart Centre, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (08/2017-08/2018).
 • Εξειδικευόμενος καρδιολόγος, Royal Brompton Hospital, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (01/2017-07/2017)
 • Εξειδικευόμενος καρδιολόγος, Hammersmith Hospital, Imperial College London, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (05/2016-12/2016)
 • Εκπρόσωπος (Ambassador) στην Ελλάδα της ομάδας νέων Καρδιολόγων Heart Imagers of Tomorrow του οργανισμού Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (EACVI) της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC (2014-σήμερα)

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (2006)
 • Μεταπτυχιακό (MSc) στην υπερηχογραφία περιφερικών αγγείων με διάκριση (distinction), Imperial College London, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Διδακτορικό (PhD) με διατριβή στην υπερηχογραφία καρωτίδων, Imperial College London, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Ειδίκευση στην Καρδιολογία, Θεραπευτική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα.

Μετεκπαίδευση

 • Μετεκπαίδευση στις νεώτερες τεχνικές των υπερήχων καρδιάς (stress echo, διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, 2D strain, τριδιάστατη (3D) υπερηχογραφία), Hammersmith Hospital, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Μετεκπαίδευση στη διεγχειρητική και διεπεμβατική διοισοφάγειο υπερηχογραφία και στην καρδιακή απεικόνιση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Royal Brompton Hospital, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Μετεκπαίδευση στην καρδιαγγειακή απεικόνιση (μαγνητική τομογραφία καρδιάς, αξονική τομογραφία καρδιάς, stress echo, διοισοφάγειο υπερηχογράφημα) και στην καρδιακή ανεπάρκεια και μυοκαρδιοπάθειες στο Barts Heart Centre, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (EACVI) για διενέργεια διαθωρακικών και διοισοφαγείων υπερηχογραφημάτων καρδιάς
 • Πιστοποίηση από την Αμερικανική εταιρεία καρδιαγγειακής αξονικής τομογραφίας (SCCT) για τη διενέργεια και γνωμάτευση αξονικής καρδιάς και αξονικής στεφανιογραφίας.
 • Ελληνικό δίπλωμα εξειδίκευσης στις νεώτερες τεχνικές υπερήχων καρδιάς (stress echo, διοισοφάγειο υπερηχογράφημα) (Μάιος 2018)
 • Πιστοποίηση για προχωρημένη υποστήριξη ζωής (ALS)

Διακρίσεις Βραβεία

 • ποτροφία από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC EACVI) για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό στις νεώτερες υπερηχογραφικές τεχνικές.
 • Υποτροφία από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό στη διεγχειρητική και διεπεμβατική διοισοφάγειο υπερηχογραφία.
 • Διάκριση (distinction) στον μεταπτυχιακό τίτλο MSc στην υπερηχογραφία περιφερικών αγγείων από το Imperial College London. 

Δημοσιεύσεις

 • Stamatelopoulos K, Georgiou S, Kanakakis I, Papamichael C, Oikonomidis N, Mantzou A, Samouilidou E, Loizos S, Zakopoulos N, Sfikakis PP. Circulating levels of TNF-like cytokine 1A correlate with reflected waves and atherosclerosis extent and may predict cardiac death in patients with stable coronary artery disease. Cytokine. 2015 Mar;72(1):102-4
 • Kontoangelos K, Loizos S, Kanakakis J, Smyrnis N, Economou M, Bergiannaki JD, Papadimitriou GN. Myocarditis after administration of clozapine. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014 Aug;18(16):2383-6

  Junior editor στο περιοδικό JACC: Cardiovascular Imaging

  Reviewer στα περιοδικά European Heart Journal, International Journal of Caridology, BMC Cardiovascular disorders.

Δείτε στο ίδιο Τμήμα