Χειρουργός
Συνεργάτης

Β' Χειρουργικό Τμήμα

Όροφος: 6ος - Κτήριο Α 

Τηλέφωνο: 210-6972902

Email: d.linardoutsos@dunant.gr