Χειρουργός
Εξωτερικός Συνεργάτης

Β' Χειρουργικό Τμήμα

Όροφος: 6ος - Κτήριο Α

Τηλέφωνο: 210-6972894

Email: e.leandros@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 

  • Καθηγητής Χειρουργικής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Eθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική

Μετεκπαίδευση

Brooklyn Caledonian Hospital, Downstate University, New York, USA

Δημοσιεύσεις

Έχει στο ενεργητικό του σειρά δημοσιεύσεων στα διεθνή έντυπα Surg Endosc., Obes Surg. World J Surg. Am J Surg. Surgery Ann Surg.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

1: Albanopoulos K, Tsamis D, Natoudi M, Alevizos L, Zografos G, Leandros E. The impact of laparoscopic sleeve gastrectomy on weight loss and obesity-associated comorbidities: the results of 3 years of follow-up. Surg Endosc. 2016 Feb;30(2):699-705. doi: 10.1007/s00464-015-4262-2. Epub 2015 Jun 20. PubMed PMID: 26091999.

2: Natoudi M, Theodorou D, Papalois A, Drymousis P, Alevizos L, Katsaragakis S, Zografos G, Leandros E, Menenakos E. Does tissue ischemia actually contribute to leak after sleeve gastrectomy? An experimental study. Obes Surg. 2014 May;24(5):675-83. doi: 10.1007/s11695-013-1156-z. PubMed PMID: 24374891.

3: Kleidi E, Theodorou D, Albanopoulos K, Menenakos E, Karvelis MA, Papailiou J, Stamou K, Zografos G, Katsaragakis S, Leandros E. The effect of laparoscopic sleeve gastrectomy on the antireflux mechanism: can it be minimized? Surg Endosc. 2013 Dec;27(12):4625-30. doi: 10.1007/s00464-013-3083-4. Epub 2013 Jul 9. PubMed PMID: 23836127.

4: Albanopoulos K, Alevizos L, Natoudi M, Dardamanis D, Menenakos E, Stamou K, Zografos G, Leandros E. C-reactive protein, white blood cells, and neutrophils as early predictors of postoperative complications in patients undergoing laparoscopic sleeve gastrectomy. Surg Endosc. 2013 Mar;27(3):864-71. doi: 10.1007/s00464-012-2526-7. Epub 2012 Oct 6. PubMed PMID: 23052507.

5: Alevizos L, Brinkman W, Fingerhut A, Jakimowicz J, Leandros E. Novice surgeons versus experienced surgeons in laparoendoscopic single-site (LESS) surgery: a comparison of performances in a surgical simulator. World J Surg. 2012 May;36(5):939-44. doi: 10.1007/s00268-012-1487-2. PubMed PMID: 22354488.

6: Albanopoulos K, Alevizos L, Linardoutsos D, Menenakos E, Stamou K, Vlachos K, Zografos G, Leandros E. Routine abdominal drains after laparoscopic sleeve gastrectomy: a retrospective review of 353 patients. Obes Surg. 2011 Jun;21(6):687-91. doi: 10.1007/s11695-010-0343-4. PubMed PMID: 21181290.

7: Fingerhut A, Hanna GB, Veyrie N, Ferzli G, Millat B, Alexakis N, Leandros E. Optimal trocar placement for ergonomic intracorporeal sewing and knotting in laparoscopic hiatal surgery. Am J Surg. 2010 Oct;200(4):519-28. doi: 10.1016/j.amjsurg.2010.01.029. Epub 2010 Jul 16. PubMed PMID: 20638045.

8: Leandros E, Antonakis PT, Karantzikos G, Gomatos IP, Lagoudianakis EE, Albanopoulos K, Konstadoulakis MM. Two-step treatment for complex cholecystocholedocholithiasis. Surgery. 2005 Jan;137(1):114-6. PubMed PMID: 15614291.

9: Kosmadakis N, Messaris E, Maris A, Katsaragakis S, Leandros E, Konstadoulakis MM, Androulakis G. Perioperative erythropoietin administration in patients with gastrointestinal tract cancer: prospective randomized double-blind study. Ann Surg. 2003 Mar;237(3):417-21. PubMed PMID: 12616127; PubMed Central PMCID: PMC1514310.

10: Bonatsos G, Leandros E, Dourakis N, Birbas C, Delibaltadakis G, Golematis B. Laparoscopic cholecystectomy. Intraoperative findings and postoperative complications. Surg Endosc. 1995 Aug;9(8):889-93. PubMed PMID: 8525441.

Δείτε στο ίδιο Τμήμα