Καρδιολόγος

Α' Καρδιολογικό Τμήμα/Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6972142 
                     210-6972876

Email: ekardiologiko@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα