Αναισθησιολόγος
Εξωτερική Συνεργάτης

Ε' Ορθοπεδικό Τμήμα

Όροφος: 2ος - Κτήριο Α'

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Δείτε στο ίδιο Τμήμα