Καρδιολόγος
Επιμελητής Α'

Γ' Καρδιολογική Κλινική/Επεμβατικής Καρδιολογίας

Όροφος: 2os

Τηλέφωνο: 210-6972339

Email: kolyviras@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιμελητής Β’, Γ’ Κλινικής Επεμβατικής Καρδιολογίας, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center (2016- σήμερα)
 • Έμμισθος Επιστημονικός συνεργάτης στο Αγγειολογικό Εργαστήριο της Θεραπευτικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα» με κλινικά και ερευνητικά καθήκοντα (2008-2009).

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Ειδικευόμενος Καρδιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας 251 ΓΝΑ (2013-2016)
 • Ειδικευόμενος Καρδιολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Brugmann, Βρυξέλλες, Βέλγιο, Université Libre de Bruxelles (2012-2013)
 • Ειδικευόμενος Παθολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Brugmann, Βρυξέλλες, Βέλγιο, Université Libre de Bruxelles (2011-2012)
 • Ειδικευόμενος Παθολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ixelles, Βρυξέλλες, Βέλγιο, Université Libre de Bruxelles (2010-2011)
 • Ειδικευόμενος Παθολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο St-Elisabeth, Βρυξέλλες, Βέλγιο, Université Catholique de Louvain (2009-2010)
 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό «Λίαν Καλώς» (2002-2008)

Μετεκπαίδευση

 • Eξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία
 • Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Η σχέση της ταχύτητας μεταβολής της αρτηριακής πίεσης με την συχνότητα και την σύσταση της αθηρωματικής πλάκας και του αρτηριακού τοιχώματος της καρωτίδας». Βαθμός Άριστα. Επιβλέπων: Αν. Καθηγητής κ. Στεργίου (2009-2016).

Διακρίσεις Βραβεία

 • Sustained improvement in blood pressure and endothelial function after successful treatment of major depression. Best poster presentation – ESC 2016 Rome
 • Free androgen index as a predictor of central hemodynamics and arterial stiffness in postmenopausal women. Winner Presenter in Moderated poster – ESC 2014 Barcelona  
 • Εκπαιδευτική Υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC)
 • Μέλος της Επεμβατικής Καρδιολογίας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (EAPCI)

Δημοσιεύσεις

 • Συμμετοχή στις πολυκεντρικές μελέτες Progress-CTO και HYDRA valve
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Βρυξελλών, Brugmann Hospital, ULB
 • Σύμβουλος συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Journal of Intervnetional Cardiology

Eνδεικτικές δημοσιεύσεις:

 • Differential associations of systolic and diastolic short-term blood pressure variability with carotid atherosclerosis and plaque echogenicity. Κolyviras A, Manios S, Georgiopoulos G, Michas F, Gustavson T, Papadopoulou E, Laina A, Kanakakis J, Papamichael C, Stergiou G, Zakopoulos N, Stamatelopoulos K. Journal of Clinical Hypertension Aug 2017
 • Recently postmenopausal women have the same prevalence of subclinical carotid atherosclerosis as age and traditional risk factor matched men. Stamatelopoulos KS, Armeni E, Georgiopoulos G, Kazani M, Kyrkou K, Stellos K, Koliviras A, Alexandrou A, Creatsa M, Papamichael C, Lamprinoudaki I. Atherosclerosis 2011, Dec 9
 • Arterial stiffness is increased in asymptomatic non diabetic postmenopausal women with a polycystic ovary syndrome phenotype. Armeni E, Stamatelopoulos K, Rizos D, Georgiopoulos G, Kazani M, Kazani A, Kolyviras A, Stellos K, Panoulis K, Alexandrou A, Creatsa M, Papamichael C, Lambrinoudaki I. J Hypertens 2013, Oct 31
 • Pleiotropic effects of the acute and chronic inhibition of the renin-angiotensin system in hypertensives. Stamatelopoulos K, Bramos D, Manios E, Alexaki E, Kaladaridou A, Georgiopoulos G, Koroboki E, Kolyviras A, Stellos K, Zakopoulos N, Toumanidis S. J Hum Hypertens 2014 Jun 28.
 • Transcranial Doppler to assess sepsis-associated encephalopathy in critically ill patients. Pierrakos C, Attou R, Decorte L, Kolyviras A, Malinverni S, Gottignies P, Devriendt J, De Bels D. BMC Anesthesiol 2014 Jun 11
 • Prolactin as a predictor of endothelial dysfunction and arterial stiffness progression in menopause. Georgiopoulos G, Lambrinoudaki I, Athanasouli F, Armeni E, Kolyviras A, Augoulea A, Rizos D, Papamichael C, Protogerou A, Stellos K, Stamatelopoulos K. Journal of Human Hypertension 2017 Aug
 • Επιτυχής απομάκρυνση ενός μετατοπισμένου stent από το στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας : trapping technique. Κολυβήρας Α, Δαμάσκος Δ, Τζίφος Β. Καρδιά και Αγγεία, Οκτώβριος 2016.

Δείτε στο ίδιο Τμήμα