Ορθοπεδικός
Επιμελητής Α'

Κλινική Χειρουργικής Χεριού – Άνω Άκρου και Μικροχειρουργικής

Όροφος: 1ος - Κτήριο Α

Τηλέφωνο: 210-6979110

Email: d.orthomicro@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα