Κυτταρολόγος
Επιμελήτρια Α'

Κυτταρολογικό Εργαστήριο

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210 6972286

Email: z.chondrodimou@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα