Χειρουργός
Επιμελητής Α'

Δ' Χειρουργικό Τμήμα

Όροφος: 4ος - Κτήριο Α

Τηλέφωνο: 210-6972771

Email: d.chantzis@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα