Καρδιολόγος
Εξωτερικός Συνεργάτης

Υπεύθυνος Ιατρείου Πνευμονικής Υπέρτασης και Συστηματικών Νοσημάτων  

Β' Καρδιολογικό Τμήμα/Καρδιακής Ανεπάρκειας και Προληπτικής Καρδιολογίας

Όροφος: 1ος 

Τηλέφωνο: 210-6979272

Δείτε στο ίδιο Τμήμα