Αναισθησιολόγος
Εξωτερική Συνεργάτης

Αναισθησιολογικό Τμήμα

Όροφος: 2ος 

Τηλέφωνο:210-6972272

Δείτε στο ίδιο Τμήμα