Χειρουργός
Εξωτερικός Συνεργάτης

Ε' Χειρουργικό Τμήμα

Όροφος: 7ος

Τηλέφωνο: 210-6972895

Δείτε στο ίδιο Τμήμα