Νευροχειρουργός

Ε' Ορθοπεδική Κλινική

Κτήριο Γραφείο Ιατρών- 2ος Όροφος

Τηλέφωνο: 210-6972775 ,210-6972149

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Συνεργάτης Νευροχειρουργός Ερρικος Ντυναν, 07/2019-σήμερα     
 • Συνεργάτης Νευροχειρουργός: Θεραπευτήριο Μετροπόλιταν, 07/2018-06/2019
 • Επιμελητής Νευροχειρουργικής, Νοσοκομείο Ιmland Klinik,Rendsburg, Γερμανία, 05/2016-06/2018
 • Clinical Fellowship στη χειρουργική βάσης κρανίου Louisiana State University-Shreveport, Η.Π.Α, 07/2015-03/2016
 • Clinical Fellowship Νευροχειρουργική Ογκολογία και Χειρουργική σπονδυλικής στήλης, University of South Florida/Moffitt Cancer Center, Η.Π.Α, 10/2013 - 06/2015 
 • Ειδικότητα Νευροχειρουργικής 02/2006 - 07/2007
 • Πανεπιστήμιο Erlangen-Nürnberg,Γερμανία, 07/2009-03/2013
 • Research Fellowship, Εργαστήριο ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, Rainbow Babies and Children`s Hospital, Case Western Reserve University, Ohio, Η.Π.Α, 8/2008 - 06/2009
 • Ειδικότητα Νευροχειρουργικής, Georg-August University of Göttingen, Γερμανία, 12/2004 - 01//2006 

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Πανεπιστήμιο Friedrich-Alexander,  Γερμανία. Διδακτορικό: Τρίδημο-καρδιακό Αντανακλαστικό στη χειρουργική της Υπόφυσης (αναγωρισμένο από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), 2/2005 - 8/2007
 • ΕΚΠΑ , Τίτλος Ιατρικής, 1998-2004

Μετεκπαίδευση

 • Clinical Fellowship στη χειρουργική βάσης κρανίου, Louisiana State University-Shreveport, 07/2015-03/2016
 • Clinical Fellowship Νευροχειρουργική Ογκολογία και Χειρουργική σπονδυλικής στήλης, University of South Florida/Moffitt Cancer Center, Η.Π.Α, 10/2013 - 06/2015

Δημοσιεύσεις

Vourla E, Filis A, Cornelius JF, Bostelmann R, Turowski B, Kalakoti P, Rubbert C, Suresh MP, Tortora A, Steiger HJ, Petridis AK. Natural History of De Novo Aneurysm Formation in Patients with Treated Aneurysmatic Subarachnoid Hemorrhage: A Ten-Year Follow-Up. World Neurosurg. 2018 Oct 12

Petridis AK, Filis A, Chasoglou E, Fischer I, Dibué-Adjei M, Bostelmann R, Steiger HJ, Turowski B, May R. Aneurysm wall enhancement in black blood MRI correlates with aneurysm size. Black blood MRI could serve as an objective criterion of aneurysm stability in near future. Clin Pract. 2018 Jul 27;8(3):1089

Fung C, Mavrakis E, Filis A, Fischer I, Suresh M, Tortora A, Cornelius JF, Bostelmann R, Gralla J, Beck J, Raabe A, Khan MO, Steiger HJ, Petridis AK. Anatomical evaluation of intracranial aneurysm rupture risk in patients with multiple aneurysms. Neurosurg Rev. 2018 Jun 30

Volkov AA, Filis AK, Vrionis FD. Surgical Treatment for Leptomeningeal Disease.

Cancer Control. 2017 Jan;24(1):47-53.

Filis AK, Aghayev K, Vrionis FD. Cerebrospinal Fluid and Hydrocephalus: Physiology, Diagnosis, and Treatment. Cancer Control. 2017 Jan;24(1):6-8.

Filis A, Kalakoti P, Connor DE, Nanda A. Elucidating the utility of neuro-navigation in reducing malposition rates in Ommaya reservoir placement: 23-year operative experience at the Louisiana State University. Neurol India. 2016 Nov-Dec;64(6):1195-1201

Filis AK, Robinson LA, Vrionis FD. Resection of the First Rib With Preservation of the T1 Nerve Root in Pancoast Tumors of the Lung. Cancer Control. 2016 Jul;23(3):295-301.

Filis AK, Aghayev K, Schaller B, Luksza J, Vrionis FD. Transdiscal mid- and upper thoracic vertebroplasty: first description of 2 exemplary cases. J Neurosurg Spine. 2016 Aug;25(2):193-7

Nanda A, Filis A, Kalakoti P. Mythological and Prehistorical Origins of Neurosurgery.

World Neurosurg. 2016 May;89:568-73. doi: 10.1016/j.wneu.2016.02.068. Review.

Filis A, Kalakoti P, Nanda A. Symptomatic ecchordosis physaliphora mimicking as an intracranial arachnoid cyst. J Clin Neurosci. 2016 Jun;28:171-4.

Chowdhury T, Nöthen C, Filis A, Sandu N, Buchfelder M, Schaller B. Functional Outcome Changes in Surgery for Pituitary Adenomas After Intraoperative Occurrence of the Trigeminocardiac Reflex: First Description in a Retrospective Observational Study.

Medicine (Baltimore). 2015 Sep;94(37):e1463

Doulgeris JJ, Gonzalez-Blohm SA, Filis AK, Shea TM, Aghayev K, Vrionis FD.

Robotics in Neurosurgery: Evolution, Current Challenges, and Compromises.

Cancer Control. 2015 Jul;22(3):352-9. Review.

Papanastassiou ID, Filis A, Gerochristou MA, Vrionis FD. Controversial issues in kyphoplasty and vertebroplasty in osteoporotic vertebral fractures. Biomed Res Int. 2014;2014:934206. doi: 10.1155/2014/934206. Epub 2014 Mar 4.

Papanastassiou ID, Filis AK, Gerochristou MA, Vrionis FD. Controversial issues in kyphoplasty and vertebroplasty in malignant vertebral fractures. Cancer Control. 2014 Apr;21(2):151-7.

Filis AK, Aghayev KV, Doulgeris JJ, Gonzalez-Blohm SA, Vrionis FD. Spinal neoplastic instability: biomechanics and current management options. Cancer Control. 2014 Apr;21(2):144-50.

 

Δείτε στο ίδιο Τμήμα