Χειρουργός
Επικεφαλής Ομάδας

Ομάδα Χειρουργών

Όροφος: - Κτήριο Α

Τηλέφωνο: 210-6972476

Email : d.dellaportas@dunant.gr