Νευρολόγος
Εξωτερική Συνεργάτης

Β' Νευρολογική Κλινική 

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6979038  

Email:  b.neurologikodpt@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα