Πλαστικός Χειρουργός
Εξωτερικός Συνεργάτης

Α' Τμήμα Πλαστικής, Αισθητικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής

Όροφος: 6ος - Κτήριο Α

Τηλέφωνο: 210-6972968

Δείτε στο ίδιο Τμήμα