Χειρουργός
Διευθυντής

Β' Χειρουργικό Τμήμα

Όροφος: 6ος - Κτήριο Α 

Τηλέφωνο: 210-6972902

Email: k.almpanopoulos@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα