Τμήμα Εξυπηρέτησης Ασθενών

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Ασθενών με την πολυετή πείρα του προσωπικού του στο χώρο της υγείας και στόχο την προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, διευκολύνει τον ασθενή καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής του στις εγκαταστάσεις του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.

Με υπευθυνότητα, ευγένεια και σεβασμό, παρέχει την απαραίτητη καθοδήγηση και διαχειρίζεται αποτελεσματικά και άμεσα όλες τις τυπικές διαδικασίες, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Τμήματα και Υπηρεσίες του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.

Σκοπός του η δημιουργία αισθήματος άνεσης και ασφάλειας στον ασθενή και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης του προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

Τηλέφωνο: 210-6972315

Email: cs@dunant.gr