Εταιρική Διακυβέρνηση

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, λειτουργώντας υπό υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, διοικείται από τα ακόλουθα όργανα:


Διοικητικό Συμβούλιο ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.

 • Χρήστος  Σορώτος, Πρόεδρος
 • Σταύρος Λεκκάκος, Αντιπρόεδρος
 • Δημήτριος Νίκας, Αντιπρόεδρος
 • Αργυρώ Ασπρογέρακα, Μέλος (Εκτελεστικό)
 • Αλέξανδρος Πανεθυμιτάκης, Μέλος
 • Δημήτριος Κελέκης, Μέλος
 • Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Μέλος

Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής – CEO

 • Θέμος Χαραμής

Εκτελεστική Επιτροπή


Η Διοίκηση υποστηρίζεται στο έργο της από τις παρακάτω επιτροπές:

 • Ιατρικό Συμβούλιο - Medical Advisory Board
 • Επιστημονική Επιτροπή 
 • Επιτροπή Ελέγχου 
 • Επιτροπή Αποδοχών & Εργασιακών Θεμάτων
 • Επιτροπή Κωδικοποίησης Διαδικασιών
 • Επιτροπή Προμηθειών
 • Επιτροπή προετοιμασίας Πιστοποίησης κατά JCI (Joint Commission International)