Εταιρική Διακυβέρνηση

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, λειτουργώντας υπό υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, διοικείται από τα ακόλουθα όργανα:


Διοικητικό Συμβούλιο ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.

 • Τσιαπάρας Γεράσιμος, Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Νίκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Χαραμής Θεμιστοκλής, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Φουρλής Βασίλειος, Μέλος Δ.Σ.
 • Πανεθυμιτάκης Αλέξανδρος, Μέλος Δ.Σ.
 • Κουτσούρη Αναστασία, Μέλος Δ.Σ.
 • Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης, Μέλος Δ.Σ.

 


Εκτελεστική Επιτροπή


Η Διοίκηση υποστηρίζεται στο έργο της από τις παρακάτω επιτροπές:

 • Ιατρικό Συμβούλιο - Medical Advisory Board
 • Επιστημονική Επιτροπή 
 • Επιτροπή Ελέγχου 
 • Επιτροπή Αποδοχών & Εργασιακών Θεμάτων
 • Επιτροπή Κωδικοποίησης Διαδικασιών
 • Επιτροπή Προμηθειών
 • Επιτροπή προετοιμασίας Πιστοποίησης κατά JCI (Joint Commission International)