Πνευμονολογικό

Τα Πνευμονολογικά Τμήματα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center διαθέτουν έμπειρο και άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό που διαγιγνώσκει, θεραπεύει και αποκαθιστά τις διάφορες πνευμονικές παθήσεις και νόσους των ασθενών που προσέρχονται σ’ αυτά, με τις πλέον σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους και μέσα.

Α' Πνευμονολογικό Τμήμα

Το Α' Πνευμονολογικό Τμήμα δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της σύγχρονης Πνευμονολογίας. Εκτός της νοσηλείας των σοβαρών περιστατικών παρέχει σε εξωτερικούς ασθενείς τη δυν...

Τηλέφωνο  210-6972959 Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α

Β' Πνευμονολογικό Τμήμα

Το Β΄ Πνευμονολογικό Τμήμα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center έχοντας καταρτισμένο και με αξιόλογη εμπειρία επιστημονικό προσωπικό όλων των βαθμίδων, παρέχει όλες τις εξειδικευμένε...

Τηλέφωνο  210-6979081 Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Β

Γ' Πνευμονολογικό Τμήμα

Το Γ΄ Πνευμονολογικό τμήμα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, έχοντας υψηλού επιπέδου και με αξιόλογη εμπειρία επιστημονικό προσωπικό, καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης κλινική...

Τηλέφωνο  210-6972216 Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γ