Νευρολογικό

Στο Νευρολογικό Τμήμα το οποίο εφημερεύει σε καθημερινή βάση, με ειδικευμένο και έμπειρο Νευρολόγο, νοσηλεύονται ασθενείς με παθήσεις και διαταραχές του Κεντρικού και Περιφερικού Νευρικού Συστήματος. Το ιατρικό προσωπικό του Τμήματος διαθέτει ιδιαίτερη εξειδίκευση και έχει αποκτήσει εμπειρία σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού σε παθήσεις όπως τα νευρομυικά νοσήματα, η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, τα εξωπυραμιδικά νοσήματα, τα αγγειακά εγκεφαλικά, την άνοια, την κεφαλαλγία, την επιληψία και τις πολυνευροπάθειες.
Τηλ. Γραμματείας: 210-6972977, 210-6972116

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: neurologiko@dunant.gr

Διευθυντής: Παπαδημητρίου Δήμητρα

Δραστηριότητες

Σε κλινικό επίπεδο γίνεται πλήρης διερεύνηση όλων των παθήσεων του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος από ιδιαίτερα έμπειρα στελέχη. Η υποστήριξη του Νευροακτινολογικού εργαστηρίου και η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι αμέριστη και δίδεται άμεση προτεραιότητα στους ασθενείς με επείγοντα νευρολογικά προβλήματα.

Στους νοσηλευόμενους ασθενείς δίδεται με το εξιτήριο λεπτομερές ενημερωτικό σημείωμα όπου εκτίθενται οι διαγνωστικές σκέψεις, τα εργαστηριακά ευρήματα, η πορεία και η θεραπευτική αντιμετώπιση. 

Στα Εξωτερικά Ιατρεία που λειτουργούν καθημερινά εκτός της Γενικής Νευρολογίας λειτουργεί Ιατρείο Κεφαλαλγίας, Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων, απομυελινωτικών νοσημάτων, νόσου Parkinson, διαταραχών μνήμης και νευρομυικών παθήσεων. 

Στο Ιατρείο νόσου Parkinson εκτός της φαρμακευτικής αντιμετώπισης γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των πολλαπλών προβλημάτων των ασθενών. Το τμήμα έχει αναγνωρισθεί σε διεθνές επίπεδο ως εξειδικευμένο κέντρο αφού στελέχη του τμήματος συμμετέχουν σε μεγάλες ερευνητικές προσπάθειες που ενισχύονται από φορείς της Ευρώπης και της Αμερικής. 

Στο Ιατρείο Νευρομυικών παθήσεων γίνεται πλήρης διερεύνηση των ασθενών, (νευροφυσιολογικός έλεγχος, βιοψία μυός-μορφολογία, ειδικές χρώσεις, ανοσοιστοχημείας και εξετάσεις νευρογενετικής. Σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» γίνεται βιοχημική διερεύνηση για ανίχνευση μεταβολικών μυοπαθειών. Η συμβολή των στελεχών του τμήματος στην διερεύνηση των νευρομυικών παθήσεων είναι αναγνωρισμένη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα στελέχη έχουν μακρόχρονη εμπειρία, εξειδικευμένες σπουδές, έχουν κερδίσει ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσθήκη νέων γνώσεων. 

Εξειδικευμένο Iατρείο απομυελινωτικών νοσημάτων, στο οποίο παρακολουθείται μεγάλος αριθμός ασθενών και υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για ημερήσιες νοσηλείες. Καλύπτει όλο το φάσμα των διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων. 

Στο Iατρείο κεφαλαλγίας το οποίο επεκτείνει τις δραστηριότητές του, καλύπτει όλο το φάσμα των διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων και εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του πόνου (σε συνεργασία με το νευροχειρουργικό και το αναισθησιολογικό τμήμα) . 

Το Ειδικό Ιατρείο Μνήμης αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών του σύγχρονου πληθυσμού για πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών μνήμης και γενικότερα των νοητικών διαταραχών. 
Οι διαταραχές αυτές αφορούν συχνότερα στη μνήμη, μπορεί όμως να αφορούν και στον λόγο, στον προσανατολισμό στον χρόνο και στον χώρο, στην καθημερινή λειτουργικότητα και στη συμπεριφορά. Συχνότερα συμβαίνουν στις μεγαλύτερες ηλικίες, μπορούν όμως να παρουσιασθούν σε όλες τις ηλικίες, ειδικά όταν οι καθημερινές συνθήκες εμπεριέχουν αυξημένη ψυχοπνευματική ένταση και κόπωση. 
Ο ρόλος του ιατρείου μνήμης είναι πρωταρχικά να εντοπίσει τα αίτια της κάθε διαταραχής, που μπορεί να ποικίλλουν από το έντονο άγχος έως μία νευροεκφυλιστική πάθηση ( Νόσος Alzheimer, Νόσος Parkinson, Αγγειακή άνοια, Μετωποκροταφική άνοια, κ.α.) και κατόπιν να προτείνει την κατάλληλη αντιμετώπιση σε κάθε περίπτωση και παράλληλα να στηρίζει και να εκπαιδεύει τον ασθενή και το περιβάλλον του σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς τους. 

Στο Νευροφυσιολογικό Τμήμα γίνεται πλήρης νευροφυσιολογικός έλεγχος (Ηλεκτρομυογραφία, Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Διακρανιακό Doppler, προκλητά δυναμικά) από ιδιαίτερα εξειδικευμένα στελέχη. 

Το Τμήμα έχει αναγνωρισθεί ως κέντρο κλινικών μελετών στο χώρο της Νευρολογίας και τα αποτελέσματα δημοσιεύονται σε διεθνή ιατρικά περιοδικά. 

Στον εκπαιδευτικό τομέα το Τμήμα οργανώνει διαλέξεις, ανάλυση περιπτώσεων, μικρά εκπαιδευτικά συμπόσια ενώ παρέχεται η δυνατότητα μετεκπαίδευσης Ιατρών στην Ηλεκτρομυογραφία, Ηλεκτροεγκεφαλογραφία και στα Νευρομυικά Νοσήματα. 

Στον ερευνητικό τομέα διενεργούνται Κλινικές Μελέτες, ερευνητικά πρωτόκολλα σε συνεργασία με διάφορα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας (Εργαστήριο Μυικών Νόσων του Κοργιαλένειου Μπενάκειου-ιδρυθέν από τον Καθηγητή κ.Α.Παπαδημητρίου), Εργαστήριο Βιοχημείας Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Νευρογενετικής Πανεπιστήμίου Θεσσαλίας) και του Εξωτερικού (Πανεπιστήμιο Μιλάνου, Columbia University U.S.A, Imperial College στο Λονδίνο).

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code