Ορθοπεδικό

To Ορθοπεδικό Τμήμα  παρέχει τη φροντίδα του κάθε χρόνο σε εκατοντάδες περιστατικά, τα οποία αντιμετωπίζονται με επιτυχία. Ανάμεσα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Τμήματος, οι ορθοπεδικοί επιστήμονες, το εξειδικευμένο προσωπικό μας, ο εξελιγμένος ιατροτεχνικός εξοπλισμός, το εύρος των διαγνωστικών μας μεθόδων, καθώς και οι σύγχρονες υποδομές και εγκαταστάσεις. Με υψηλού βαθμού εξειδίκευση και 3 ξεχωριστές μονάδες, κάθε έκτακτο ή προγραμματισμένο περιστατικό αντιμετωπίζεται υπεύθυνα, ολοκληρωμένα και, φυσικά, εξατομικευμένα βάσει των αναγκών του κάθε ασθενούς και της ιδιαιτερότητας κάθε περιστατικού.
Τηλ. Γραμματείας: 210-6972107

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: exorthop@dunant.gr

Α' Ορθοπεδικό Τμήμα

To A’ Ορθοπεδικό Τμήμα παρέχει πλήρη, σύγχρονη και πρωτοποριακή αντιμετώπιση για τις παθήσεις των αρθρώσεων. Διενεργεί πάνω από πεντακόσιες χειρουργικές επεμβάσεις σε ετήσια βάση, ...

Τηλέφωνο  210-6972480 Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α

Β' Ορθοπεδικό Τμήμα

Το Β’ Ορθοπεδικό Τμήμα είναι στελεχωμένο με καταξιωμένους ιατρούς στην χειρουργική άνω άκρου, χεριού και μικροχειρουργικής με σημαντική χειρουργική εμπειρία και πολυετή εκπαίδευση ...

  Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000 (Εσωτ. 8929)

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Β

Γ' Ορθοπεδικό Τμήμα

Το Γ’ Ορθοπεδικό Τμήμα (Χειρουργικής Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Άρθρωσης) διαθέτει πιστοποίηση από την European Foot and Ankle Society για τη χειρουργική αντιμετώπιση των σχετικώ...

Τηλέφωνο  210-6972973 Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γ

Δ' Ορθοπεδικό Τμήμα

  Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ

Ε' Ορθοπεδικό Τμήμα

Το Ε᾽ Ορθοπεδικό τμήμα αποτελείται από εξειδικευμένους ιατρούς με προσανατολισμό στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, στη νευροχειρουργική, στην επανορθωτική χειρουργική των μεγ...

  Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ε

ΣΤ' Ορθοπεδικό Τμήμα

Το ΣΤ’ Ορθοπεδικό Τμήμα (Αθλητικών Κακώσεων) ασχολείται ιδιαίτερα με τις αθλητικές κακώσεις και την αθλητική παθολογία. Ιατροί του Τμήματος έχουν μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάσ...

  Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΣΤ

Η' Ορθοπεδικό Τμήμα

Το Η’ Ορθοπεδικό Τμήμα στελεχωμένο από ομάδα καταξιωμένων ιατρών με μακρόχρονη εμπειρία στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αντιμετωπίζει το τραύμα κάθε μορφής και βαρύτητας, οξείες...

Τηλέφωνο  210-6972485 Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Η