Α' Οφθαλμολογικό Τμήμα

Το Α' Οφθαλμολογικό Τμήμα αποτελεί μια πολυδιάστατη πρότυπη Οφθαλμολογική μονάδα, στην οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί διαγνωστικά, κλινικά και χειρουργικά ένα ευρύτατο φάσμα παθήσε...

Τηλέφωνο  210-6972122 Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α

Β' Οφθαλμολογικό Τμήμα

Τηλέφωνο  210-6972408 Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Β