Καρδιοχειρουργικό

Το Καρδιοχειρουργικό Τμήμα αποτελεί ένα από τα κορυφαία στη χώρα μας κέντρα επεμβατικής θεραπείας για την καρδιά και τις παθήσεις της. Απαρτίζεται από δύο τμήματα, το Α΄ Καρδιοχειρουργικό και το Β’ Καρδιοχειρουργικό, στελεχωμένα από κορυφαίους, σε εμπειρία, εξειδίκευση, αλλά και ιατρικά επιτεύγματα χειρουργούς, ενώ συνεχώς αναβαθμίζει την υποδομή και τον τεχνολογικό εξοπλισμό του. Αποτελεί, παράλληλα, διεθνές σημείο αναφοράς στις εξελίξεις της Καρδιοχειρουργικής, με σημαντικό ερευνητικό και θεραπευτικό έργο, που το αναδεικνύει σε πόλο έλξης ασθενών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Α' Καρδιοχειρουργικό Τμήμα

Το τμήμα Καρδιοχειρουργικής με παγκόσμια αποδοχή και καινοτόμες τεχνικές

Τηλέφωνο  210-6972877 Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α

Β' Καρδιοχειρουργικό Τμήμα

Άριστα οργανωμένο κέντρο χειρουργικών επεμβάσεων σε όλο το φάσμα των καρδιοχειρουργικών παθήσεων (στεφανιαία, βαλβίδες, αορτή, περικάρδιο).

Τηλέφωνο  210-6972440-42 Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Β